Acest site foloseste cookie-uri. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Pentru mai multe despre cookie click aici

GPDR

1. Prezentare generală

S.C Marivo M&V S.R.L (www.marivo.ro) are grijă de datele dvs. confidențiale.

S.C.  Marivo M&V S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și  Marivo.ro, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.marivo.ro,

respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

 

Această politică de confidențialitate a fost concepută pentru ca dvs. să obțineți informații despre practicile noastre în materie de confidențialitate și să înțelegeți opțiunile pe care le aveți la dispoziție din acest punct de vedere atunci când folosiți site-urile și serviciile noastre. Obiectivul nostru este să protejăm și să prelucrăm datele dvs. personale cu foarte multă grijă, în mod legal și transparent. Detaliile de contact pot fi găsite mai jos și la finalul acestei Politici.

 

2. Definiții

Date cu caracter personal: Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Datele cu caracter personal vă pot identifica în mod direct sau indirect.

Prelucrare: Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern. Marivo.ro este operator de date cu caracter personal.

Persoană împuternicită de operator: Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

 

3. Ce date cu caracter personal putem colecta și prelucra?

Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în mod obișnuit includ

Date de identificare: Pentru a vă înregistra în calitate de client Marivo.ro, colectăm numele dvs., adresa, numărul de telefon, adresa de email și numărul TVA(daca este cazul).

Date privind tranzacția: Dacă doriți să achiziționați un produs sau serviciu, colectăm informații financiare suplimentare, cum este contul dvs. bancar.

Informații privind vizitele pe site: Monitorizăm anumite informații pe baza vizitei dvs. pe site-ul nostru și stocăm anumite tipuri de informații ori de câte ori interacționați cu noi prin intermediul canalelor noastre: site-urile noastre web.

De exemplu, folosim module cookie și obținem anumite tipuri de informații atunci când browserul dvs. web accesează marivo.ro

Nu colectăm și nu utilizăm date cu caracter personal sensibile referitoare la opiniile religioase, politice sau filosofice, orientarea sexuală, etnia sau starea de sănătate.

 

4. De ce folosim datele dvs. cu caracter personal?

În principiu, vom utiliza datele dvs. cu caracter personal

• Pentru executarea  unei comenzi dorite de dvs.

 

5. Cât timp vom păstra datele dvs. cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dvs. cu caracter personal mai mult decât va fi necesar pentru scopurile în care au fost colectate.

Referitor la clienții potențiali, păstrăm datele cu caracter personal ale acestora timp de 2 ani. Datele clienților și furnizorilor sunt păstrate pe durata contractului și pe perioada ulterioară prevăzută prin lege, după cum este explicat în următorul paragraf.

Atunci când evaluăm perioada pe care vom păstra datele dvs. cu caracter personal, respectăm cerințele privind păstrarea stipulate în legile aplicabile (de exemplu, 7 ani pentru facturi).

În unele situații este posibil să fim obligați de o autoritate competentă sau ca urmare a unui litigiu în curs să păstrăm anumite date pe o perioadă mai lungă decât cea menționată mai sus. În acest caz, vom păstra datele numai pe perioada cât va fi strict necesar pentru autoritatea, respectiv, litigiul în cauză.

 

6. Cui îi transmitem datele dvs. cu caracter personal?

Partajăm datele dvs. cu caracter personal cu grupul Marivo.ro și, în cazurile limitate descrise mai jos, în afara grupului Marivo.ro.

Este posibil să transferăm datele dvs. cu caracter personal altor afiliați Marivo.ro care sunt Urgent Cargus S.A.

 

În unele cazuri suntem obligați prin lege să transmitem datele dvs. cu caracter personal unor părți externe,  față de care suntem ținuți prin lege să transferăm datele cu caracter personal.

Aceste autorități sunt, fără caracter limitativ, autorități fiscale, poliția, instanțe judecătorești, organisme de arbitraj/mediere, precum și avocați.

De asemenea, putem transfera datele dvs. cu caracter personal unor părți terțe de încredere. Aceste părți terțe includ furnizori de servicii internet, de servicii cloud, companii de transport sau instituții financiare. Nu transferăm datele dvs. personale către terți pentru utilizare secundară sau scopuri irelevante.

 

7. Siguranța dvs. este importantă pentru noi

Marivo.ro se angajează să ia toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja toate datele cu caracter personal pe care le deținem de pierdere, utilizare abuzivă sau acces neautorizat.

În acest scop, există un cadru de guvernanță în materie de securitate și autorizăm accesul la informațiile personale numai pentru angajații care au nevoie de ele pentru a-și îndeplini sarcinile aferente postului lor.

 

Drepturile dvs. privind datele dvs. cu caracter personal

Aveți dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal. Dacă ne veți solicita acest lucru, vă vom pune la dispoziție o descriere a datelor cu caracter personal pe care le deținem, a motivelor pentru care colectăm datele dvs., părțile externe cărora le sunt transferate datele și motivele pentru orice prelucrare automată a datelor dvs.

Aveți dreptul de a rectifica datele dvs. cu caracter personal. În cazul în care veți considera că datele dvs. sunt inexacte (sau incomplete), ne puteți solicita să le rectificăm.

Aveți dreptul de a șterge datele dvs. cu caracter personal. Dacă suspectați că prelucrăm în mod ilegal datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita ca acestea să fie șterse.

<

Loading...
Loading...